Avís legal

NOTA LEGAL

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, s’informa l’usuari que el titular del website és CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L., amb domicili social a Les Franqueses del Vallès (08520), C/ França 32-34-36 – P.l. Pla de Llerona, amb NIF núm. B60262409 i amb adreça electrònica: www.contenedoresazor.com i correu electrònic: info@construccionesmetalicas.net

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol element inclòs en el website (incloent-se a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el “website/look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis fonts de les pàgines web) pertanyen a CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L. i/o a tercers que li hagin cedit els seus drets.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

D’acord amb l’anterior, s’entendrà com a lloc web/website totes aquelles creacions incorporades i expressades per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inclosos en el lloc web/website o en les pàgines que el conformen exclusivament per al seu ús personal i no lucratiu per a l’usuari. En cap cas, l’accés al lloc web/website implica cap mena de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels anteriorment citats drets per part dels seus titulars, excepte que s’hagi establert expressament el contrari.

Les presents condicions generals d’ús del lloc web/website, no atorguen als usuaris cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web/ website i/o dels continguts diferents als expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia autorització atorgada expressament per CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L. o el tercer titular dels drets afectats. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

CONDICIONS I TERMES GENERALS

  • L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
  • L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell.
  • CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L., no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest lloc web. En cas de discrepància entre la versió electrònica publicada en el lloc web i la impresa, prevaldrà l’última versió actualitzada.

ACCÉS, NAVEGACIÓ I SEGURETAT

  • CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L., no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest lloc web estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. CONTENEDORES METÁLICOS AZOR, S.L., no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web.