TIPUS DE TANCAMENT

Oferim diferents tipus de tancament. El tancament de Seguretat s’aplica a portes amb dues fulles, encara que també es pot incorporar a la d’una fulla. Podem fer tancament de junta hermètica amb diferents tipus de tancaments, sempre que la porta sigui d’una fulla: tancament de carraca i Tancament amb palometes tensores.

Tancament 1 fulla.

Tancament 1 fulla pastera.

Tancament 2 fulles amb tancament de Seguretat.

Tancament 2 fulles amb triple tancament de Seguretat.

Tancament de carraca amb junta hermètica.

Tancament amb palometes tensores i junta hermètica.

Tancament amb pulmó d’aire.

© Copyright - Contenedores Azor