TIPUS D’ESCOT DE GRUA

TIPUS D’ESCOT DE GRUA

Diferents models d’escot de grua per a una major adaptabilitat a les necessitats del client. Existeix la possibilitat de deixar un espai per a la grua.

© Copyright - Contenedores Azor