PROJECTES A MIDA

PROJECTES A MIDA

L’equip Azor s’adapta a les necessitats del client oferint solucions Integrals i desenvolupant Nous productes. Exemples visibles en la secció de galeria d’imatges.

Posi’s en contacte amb nosaltres per a més informació.

Caixa oberta per a equip de ganxo amb junta hermètica per a fangs.

Tolva de càrrega per a l’ompliment de big bag.

Plataforma reforçada per a equip de ganxo amb laterals abatibles i muntants desmuntables.

Contenidor per a equip de cadenes hermètic amb tapa metàl·lica per a fangs.

Plataforma amb laterals abatibles i molls que faciliten l’obertura i el tancament del lateral, a causa de les seves dimensions i pesos.

Caixa tipus cisterna per a fangs, amb equip de ganxo i tancament de carraca. Porta hermètica i trapes d’ompliment amb baranes de seguretat.

Caixa mixta de ganxo i cadenes adaptada per a ser transportada de dues opcions.

© Copyright - Contenedores Azor