CONTENIDORS DE CADENES AMB TAPES (DURAFLEX METÀL·LIQUES)