FULMICLEAN

Codi: FULMI-HIGIENE01

Categoria: Productes COVID
Fulmiclean per a higiene i neteja de superfícies. Solució hidroalcohòlica (0% etanol) aditivada amb antimicrobians d’ampli espectre i perfums.

Instruccions d’ús:

 • Producte concebut per a ser utilitzat en tots aquells llocs on sigui necessària una ràpida desinfecció i no estigui garantida o sigui un inconvenient la presència d’aigua: Col·legis, guarderies, fàbriques, oficines, bancs, gimnasos, vestuaris, etc.
 • Pot aplicar-se sobretot tipus de superfícies pètries, plàstics, metalls, etc.

Propietats:

 • Ampli espectre d’acció contra els bacteris gram positives i les gram negatives, així com contra llevats i fongs.
 • Posseeix una intensa i ràpida acció microbicida, reduint el risc de transmissió d’infeccions.
 • Bon efecte romanent entre aplicacions successives.
 • No es necessita aigua ni tovalloles, podent utilitzar-se en qualsevol lloc i en qualsevol situació.
 • S’evapora ràpidament sense deixar residus sobre la pell. Està agradablement perfumat.
 • Compleix norma UNE-EN 1276 (Activitat bactericida de desinfectants utilitzats en productes alimentosos, en la indústria, en la llar i en col·lectivitats) d’activitat bactericida enfront de l’espectre microbià Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae i Pseudomonas aeruginosa.
 • Compleix norma EN 14476 (Activitat viricida), d’activitat viricida enfront de Poliovirus tipus 1 i Adenovirus tipus 5.
 • Compatible amb tota mena de superfícies.

Formats disponibles:

 • Flascó de 1L
 • Garrafa de 5L
 • Més informació del producte:

  Aspecte:  Líquid
  Olor:  Floral
  pH: 6 a 20ºC
  Punt d’inflamació: 50ºC min
  Densitat relativa:  0’87 g/cc a 20ºC
  Solubilitat:  Soluble en aigua
  Grau alcohòlic:  70ºC
  Punt de congelació:  -25ºC
  Color:  Incolor